poppuppfönster

poppuppfönster
s (poppuppfönstret, poppuppfönster) DATABEH fönster som öppnas ovanpå ett redan öppnat fönster och ligger kvar tills det stängs manuellt, extrafönster

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • extrafönster — s (extrafönstret, extrafönster) DATABEH fönster som öppnas ovanpå ett redan öppnat fönster och ligger kvar tills det stängs manuellt, poppuppfönster …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”